Sunday, January 19, 2020
Home Tags Apps removed from playstore

Tag: Apps removed from playstore

பயனர்களை கடுப்பேற்றிய 29 Apps-களை தூக்கிய Google Playstore

Google நிறுவனம் பயனர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு கட்டுபாடுகளை உருவாக்கி வருகிறது. அதேபோல், Google பயனர்களை வாட்டி வதக்கிய 29 திங்குவிளைவிக்கும் தரவுகளை (Applications) Playstore-ல் இருந்து தூக்கியுள்ளது.

GALLERY