Friday, January 24, 2020
Home Tags Cybersecurity

Tag: cybersecurity

பயனர்களை கடுப்பேற்றிய 29 Apps-களை தூக்கிய Google Playstore

Google நிறுவனம் பயனர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு கட்டுபாடுகளை உருவாக்கி வருகிறது. அதேபோல், Google பயனர்களை வாட்டி வதக்கிய 29 திங்குவிளைவிக்கும் தரவுகளை (Applications) Playstore-ல் இருந்து தூக்கியுள்ளது.

GALLERY