Wednesday, January 29, 2020
Home Tags Jaundice treatment in tamil

Tag: jaundice treatment in tamil

மஞ்சள் காமாலை நோயினை குணமாக்குவது எப்படி?

மஞ்சள் காமாலையைக் குணமாக்க தும்பை இலை, மஞ்சள் காிசலாங்கண்ணி, கீழாநெல்லி போன்றவற்றை சம அளவில் எடுத்து அம்மியில் நன்கு விழுது போல் அரைத்து, இதனை பொியவா்களுக்கு புன்னைக்காய் அளவும், சிறியவா்களுக்கு...

GALLERY