பெருமாள் சிலை மீது நாகப்பாம்பு – காணகிடைக்காத அதிசயக்காட்சி

0
196

மதுரை மாவட்டம் திருமோகூர் காளமேகப் பெருமாள் கோவிலில் பூஜையின்போது வந்த நாகபாம்பு சிலை மீது ஏறி காட்சியளித்தது