பாஜக ஆட்சியை கலைக்க அண்ணாமலை கிளம்பிட்டாரு : தமிழ் மீம்ஸ்