“பணம் புடுங்கி பாமக” : வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்.