Search
Search
Browsing Tag

பிரண்டையின் நன்மைகள்

1 post

பிரண்டையில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்

பிரண்டையில் சாதாரண பிரண்டை, சிவப்பு பிரண்டை, உருட்டுப் பிரண்டை, முப்பிரண்டை, தட்டை பிரண்டை எனப் பலவகைகள் இருக்கிறது. இதில் அதிகமாக காணப்படுவது சாதாரண பிரண்டை…