Search
Search
Browsing Tag

புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது விளக்கம்

1 post
tiger history in tamil

புலிகள் பற்றிய சில தகவல்கள்

உலகில் பரவலாக அறியப்படும் பெருவிலங்குகளில் புலியும் ஒன்று. இந்தியா மற்றும் வங்கதேசத்தின் தேசிய விலங்காக புலி கருதப்படுகிறது. புலிகளின் எண்ணிக்கை 97 சதவீதம் அழிந்து…