Home Tags Amazon India

Tag: Amazon India

Amazon Flex delivery Tamil

35 நகரங்களில் Flex Delivery வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தும் Amazon India

0
Amazon உலக அளவில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனம். இந்நிறுவனம், வாடிக்கையாளர்களுக்காக பல்வேறு புதிய முயற்சிகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் Amazon Flex Delivery என்ற முறையை இந்தியா முழுவதும் 35 நகரங்களில் விரிவாக்கம் செய்கிறது. இதனால்,...

Recent Post