வாத்துமடையன், GoBackModi – வறுத்தெடுத்த நெட்டிசன்ஸ்