Search
Search
Browsing Tag

Facts about birds

1 post
birds eat stones

கற்களை விழுங்கும் பறவைகள் மற்றும் கோழிகள் ஏன்? ஏதற்க்காக?

கோழியின் இரைப்பையில் சிறு சிறு கற்கள் நிறைய இருப்பதனை கோழியை உணவுக்காக அறுப்பவர்களுக்கு நன்கு தெரியும். ஏன் கோழியின் வயிற்றில் மட்டும் இதுபோன்ற கற்கள் … Read more