Friday, February 21, 2020
Home Tags Cockroach

Tag: cockroach

கரப்பான் பூச்சியை மருந்தாக சாப்பிடுகிறார்கள் தெரியுமா?

கரப்பான் பூச்சி பல நோய்களை பரப்புகின்றன என்று பத்திரிக்கைகள் குறிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றன, ஆனால் அதே கரப்பான் பூச்சியை நோய் தீர்க்கும் அரிய மருந்தாக விளங்கிறது.

GALLERY